ఉత్పత్తులు

  • అసంతృప్త పాలిస్టర్ రెసిన్

    అసంతృప్త పాలిస్టర్ రెసిన్

    DS-126PN-1 అనేది తక్కువ స్నిగ్ధత మరియు మధ్యస్థ చర్యతో కూడిన అసంతృప్త పాలిస్టర్ రెసిన్‌ను ప్రోత్సహించే ఆర్థోఫ్తాలిక్ రకం.రెసిన్ గ్లాస్ ఫైబర్ రీన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ యొక్క మంచి ఇంప్రెగ్నేట్‌లను కలిగి ఉంది మరియు ఇది గ్లాస్ టైల్స్ మరియు పారదర్శక వస్తువుల వంటి ఉత్పత్తులకు ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది.